Užitečné informace komínů se týkající

pruh


Kontroly a čištění

Lhůty kontrol a čištění spalinové cesty, vybírání pevných znečišťujících částí a kondenzátu a čištění spotřebiče paliv za období jednoho roku

lhuty

 

pruh


Rekonstrukce a novostavba

Radíme, na co myslet předem

Je několik důležitých informací a poznatků, které Vám pomohou se vyhnout nesnázím
popřípadě usnadní práce před, během, po
rekonstrukci či novostavbě viz dole.

  • u atmosferických spotřebičů je nutné nad nimi zajistit 40 cm náběhovou výšku
  • při zakládání komína věnovat zvýšenou pozornost, aby půdice komínového průduchu nebyla pod úrovní čisté podlahy
  • před návrhem umístění spotřebiče je nutné mít na paměti, že veškeré spalné konstrukce musí být v dostatečné vzálenosti od komínového pláště
  • správné vyústění komína musí odpovídat platné ČSN (rozhoduje sklon střechy a zda se jedná o přetlakový nebo podltakový komín)
  • u spotřebičů odebírajicích vzduch z místa, kde jsou umístěny, je nutné zajistit dostatečný přívod vzduchu pro spalování
  • při návrhu nového domu, či při rekonstrukci je nutné mít na paměti, že je nutné zajistit přístup k ústí pro případnou kontrolu a čištění

 

pruh

 

Požární bezpečnost

Kvůli zanedbávaným, špatně čištěným nebo chybně postaveným komínům každým rokem vypukne až 300 požárů. Přestože hasiči a kominíci rok co rok apelují na majitele nemovitostí, aby si před začátkem topné sezóny nechali zkontrolovat své komíny i topidla, lidé jsou nepoučitelní a vítězí jejich nedbalost a neopatrnost.

 
 

 

Snad největším rizikům podléhají v tomto ohledu chaty, chalupy a rekreačně obývané objekty. Jejich uživatelé údržbu komínů podceňují nebo na ni jednoduše zapomínají. Nepravidelné užívání domu, tedy i zatápění, se přitom na stavu topných spotřebičů a spalinových cest může negativně podepsat. Pokud komíny nejsou kryté proti vodě nebo sněhu, působením vnějších klimatických vlivů velmi často dochází ke korozi a rozpadu materiálů nadstřešního komínového tělesa. Snižuje se bezpečnost střechy a nebezpečí vzniku požáru roste.

Mezi nejčastější příčiny vzniku požárů od komína nebo topidla patří nesprávná obsluha topidla, manipulace se žhavým popelem, umístění hořlavých látek v blízkosti topidla, nebo špatné umístění či instalace topidla, dále zazděný trám v komíně nebo spáry v komíně. Při topení dřevem a uhlím je velmi častou příčinou požáru zahoření dehtu a sazí, které nebyly před začátkem topné sezóny řádně odstraněny. Teplota při vznícení sazí může dosahovat až 1 000 stupňů. Při takové teplotě komín popraská a přestane těsnit. Riziko rozšíření ohně mimo komínové těleso je na světě!

Důsledkem zanedbávaných a poškozených komínů ale nemusí být jen požáry. Zejména u plynových spotřebičů hrozí koroze hliníkových vložek a padání korozivních částí do kondenzátní jímky. Pokud dojde k uzavření odvodu spalin v sopouchu, může tato závada způsobit otravu oxidem uhelnatým.

* zdroj www.nakominuzalezi.cz

 

Alois Sazička radí a informuje

Doporučujeme