Alois Sazička radí a informuje

 

  Sazička  
 
Alois Sazička
 

 

   
 
Ferdinand Sazička
Hubert
Sazička
Alois
Sazička ml.
Hostirad
Sazička
Pecin
Sazička
 

 

Velectění přátelé,

mé jméno jest Alois Sazička a dovolím si býti Vašim mentorem na poli nejčernějšího z řemesel a to řemesla kominického, které je neodmyslitelně spjato s našimi domovy. Ne nadarmo se vžilo úsloví o „rodinném krbu“, a kde je krbu, musí býti i komínu, který byl, jest a bude provždy páteří a osou spokojeného domova. Pročež se vynasnažím býti Vám nápomocen, ať již radou či uctivou službou.
Hřejivý domov vinšuje

Váš A.S.

Kterak čistit komín aneb :

„Nevymeteš zavčas saze, přijde tě to pěkně draze.“
Chceš-li vymést sobě komín, čiň tak gruntovně a nářadím k tomu předepsaným. Kamna nechej vychladnouti, skuliny všechny ucpi, bys neskončil jak mouřenín. Než na střechu vystoupáš, ujisti se, že nemožno jest komín čistit i z půdy a svojí bezpečnosti především dbej. Čisti s rozvahou a řádně, by tvá snaha v niveč nepřišla. Venkoncem kominíka povolej, jak litera káže a rozum napovídá.

Jak chovati se :


Nerad máš-li svůj dům a kamna tvá tě netěší, pokud komín tvůj je ti jen přítěží, top místo polen petkami, u nichž je obsah neznámý. Však to se může, kouř už letí, dvířka jenom zapadla, teplo máme milé děti, ať nám vlezou na záda. Komín padá, střecha hoří, co nám teplo pomůže, když teď musím, moji drazí, spáti s vámi na dvoře.

Mudrosloví Aloise Sazičky

  • Kdo komín svůj nečistí, nevyhne se neštěstí
  • Čistota půl zdraví je, komín nevyjímaje
  • Kominík je štěstí posel, nepozve jej snad jen osel
  • Nevymeteš zavčas saze, přijde tě to pěkně draze